შემოდგომის სიმღერა

By Gvantsa Gubeladze on January 21, 2019

‘You return like Autumn…and I fall every time. ‘

Anonimous

შშშ… გარეთ შემოდგომა სრულდება…
გესმის?
ჩჩჩ… მოუსმინე ზამთარი დგება…

ის შენგან დგება,
დიდხანს იყურება სულის სარკეში,
მხრებს ისწორებს,
რომ არასდროს დაბრუნდეს შენთან !

შენც გრძნობ რომ გტკივა,
არასოდეს ბრუნდები მისკენ !
და ანიავებ დავიწყების მზისფერ კალოზე…

ჩჩჩ… გარეთ შემოდგომა სრულდება…
შშშ… ორი ნაბიჯია ზამთრის მოსვლამდე !

The following two tabs change content below.

 

Gvantsa Gubeladze

Gvantsa Gubeladze became one of the winner of national competition ‘Bestseller 2018’ in Georgia. Within this project her first book – “The Girls of Shulam” will be published in near future. She is studying master’s degree programme in European Integration and Employment Relations, Eiger at the three Georgian universities, Georgian American University (GAU), the Caucasus University (CU) and the Tbilisi state university (TSU). She was awarded the Degree of Bachelor of Arts in philology with a major in Georgian Philology.

 

Latest posts by Gvantsa Gubeladze (see all)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
IMPLEMENTING ORGANIZATION
PROJECT SPONSORS
PARTNERS