Browsing Tag

essay

2018 Blogs

Շիշկա

By on November 19, 2018

– Քոռացա ես, դեղ ես խմո՞ւմ, – ասաց համարիս մաքրուհիներից մեկը ու ցավազրկողը բարձրացնելով սրբեց սեղանի վրա դինջ քնած փոշին, – իմանայի քեզ մեր Դիլիջանսկի մուրաբաներից կբերեի միանգամից կլավանայիր:

Համ…

2018 Blogs

Սիլվա

By on November 18, 2018

Վստահ եմ անունդ Սիլվա են դրել: Սիլվա շատ կսազի քեզ: Պիտի որբանոցում ձեռք բերած միակ ընկերներդ հաց ստանալու քեզ մենակ «Սիլվա» գոռան: 2018 թվականին տղամարդու կոշիկը մի քիչ երկար…

2018 Blogs

Me, They, We

By on November 15, 2018

Me: I’m too weak to be strong. Too strong to be weak. Tired of being in between.
They: They inhale. They exhale. They dissolve in the air. They are dead.
We:…

2018 Blogs

On Georgian wine and shared history

By on November 15, 2018

Imagine you open a closet. Inside it there is everything you knew about Ukraine, Armenia, Turkey, Georgia or Russia before coming here.

What is it you have in this closet?…