Browsing Tag

poem

Blogs

The Dreamer and The Punishment

By on January 27, 2019

“Yet each man kills the thing he loves,
By each let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The…

2018 Blogs

შემოდგომის სიმღერა

By on January 21, 2019

 

‘You return like Autumn…and I fall every time. ‘
Anonimous

შშშ… გარეთ შემოდგომა სრულდება…
გესმის?
ჩჩჩ… მოუსმინე ზამთარი დგება…

ის შენგან დგება,
დიდხანს იყურება სულის სარკეში,
მხრებს ისწორებს,
რომ არასდროს დაბრუნდეს შენთან !

შენც გრძნობ რომ გტკივა,
არასოდეს ბრუნდები…

2018 Blogs

Իմ Արևը

By on November 19, 2018

Չկա մի բան, որ դու անես,

Ու ես թողնեմ քեզ, գնամ։

Չկա հայացք, որ ինձ նետես,

Ու ես քեզնից նեղանամ։

Թափահարիր ձեռքերդ,

Քնքուշ մատներդ,

Ահաբեկիր քո խոսքերով․

Չկա մի խոսք, որ ինձ նետես,

Որից հետո կհեռանամ։

Չէ՛, չկա…

2018 Blogs

Palpable

By on November 19, 2018

Something

That you’ve met before;

Closer

Than the skin you own;

Tethered

To the breath you take;

Daunting

As a sudden quake;

Nails

Piercing skin & bone;

Mourning

Through the night till dawn;

Killing

All that came before;

Quiet

Like a mother’s…

2018 Blogs

Fainting

By on November 19, 2018

I fainted in the bus between stops “Metro station Troparevo” and “Teplostanskoy travel”. I was happy, I thought today was the day off and I was finally getting some…