Browsing Tag

poetry

2018 Blogs

შემოდგომის სიმღერა

By on January 21, 2019

 

‘You return like Autumn…and I fall every time. ‘
Anonimous

შშშ… გარეთ შემოდგომა სრულდება…
გესმის?
ჩჩჩ… მოუსმინე ზამთარი დგება…

ის შენგან დგება,
დიდხანს იყურება სულის სარკეში,
მხრებს ისწორებს,
რომ არასდროს დაბრუნდეს შენთან !

შენც გრძნობ რომ გტკივა,
არასოდეს ბრუნდები…

2018 Blogs

Ճռռոց

By on December 4, 2018

լսել,

հասկանալ,

ներել,

գրկել,

սիրել,

ստել,

գոռալ,

լալ,

լսել,

հասկանալ,

ներել,

գրկել,

սիրել,

ստել,

գոռալ,

լալ,

լսել,

հասկանալ,

ներել,

․․․․․․․

․․․․․․․

․․․․․․․

լսել,

հասկանալ,

Չներել։

փակվող դռան ճռռոց։

2018 Blogs

The warming cold (collaborative writing with Oksana Lebedniva)

By on November 25, 2018

(by Oksana Lebedivna)
a curly Armenian
a curly poetess
with lips of a rosehip
with face like snow
on the skin of a mountain
~
long time ago
a mountain river
eroded your straight hair
like banks
and washed your…

2018 Blogs

The warming cold (collaborative writing with Marie Sevs)

By on November 25, 2018

(by Oksana Lebedivna)
a curly Armenian
a curly poetess
with lips of a rosehip
with face like snow
on the skin of a mountain
~
long time ago
a mountain river
eroded your straight hair
like banks…

2018 Blogs

An abandoned secret

By on November 20, 2018

life is life
it comes as it goes
there’s nothing to regret 
though she gets her shoes clean from snow
she gets back to it
so that she gets her shoes clean…